Chybové kódy LG Chladiče - Definice chybových kódů - Jak opravit? | Kutilství | cs.wollereyblog.com

Chybové kódy LG Chladiče - Definice chybových kódů - Jak opravit?


Chybové kódy chladničky LG - Je vaše chladnička LG zobrazena chybový kód? Tyto kódy chyb jsou pro LG chladničky. Chybové kódy vám mohou pomoci při odstraňování problémů, které části nebo součásti způsobují chybu. Viz níže pro VŠECHNY chybové kódy LG chladnička může zobrazit. Najděte důvod, proč vaše LG nefunguje a vyměňte součást sami, abyste ušetřili peníze. Některé z těchto chybových kódů MŮŽE vyžadovat pomoc odborné opravny.


Chybové kódy LG chladničky

SEZNAM VŠECH KÓD CHYBY CHLADICÍCH LG CHLADICÍCH:

Chybový kód LG F nebo O FF = Chladnička je v režimu zobrazení = Zkontrolujte informace o tom, jak resetovat lednici LG s vypnutým displejem.

Chybový kód LG 1F nebo F1 = Chyba je ventilátor ledového ventilátoru nebo motor Ice Maker = Opravit nebo zkontrolovat ventilátor ledového ventilátoru nebo stroj na výrobu ledu = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Ventilátor ledového ventilátoru, hlavní deska výkonu nebo motor Ice Maker

LG Chybový kód Er FR = Chyba je odchylka od motoru ventilátoru chladničky = Kontrola nebo opravy motoru ventilátoru chladničky =Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Chladič ventilátoruKód chyby LG Er IF = Chyba: Chyba ventilátoru pro ledový oddíl = Oprava nebo kontrola zablokování ventilátoru ledu, vadný motor ventilátoru ledu, chyba zapojení v okruhu, porucha ovládací desky nebo motor ventilátoru ledu = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... kabelový svazek, deska řízení výkonu

Chybový kód LG Er 1F = Chyba: Chyba ventilátoru pro ledový oddíl = Oprava nebo kontrola zablokování ventilátoru ledu, vadný motor ventilátoru ledu, chyba zapojení v okruhu, porucha ovládací desky nebo motor ventilátoru ledu = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... kabelový svazek nebo deska řízení výkonu

Chybový kód LG Er 15 = Chyba je výrobce ventilátoru Ice Maker Opravit nebo zkontrolovat ventilátor Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Ledový ventilátor Motor

Chybový kód LG Er dH = Chyba je ohřev rozmrazování nebo PCB nebo pojistka = Opravte nebo zkontrolujte odmrazovací ohřívač nebo desku nebo pojistku = Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Odmrazovací ohřívač nebo deska plošného spoje nebo pojistka

Chybový kód LG Er FS = Chyba Chyba senzoru mrazničky = Opravit nebo zkontrolovat problém se senzorem a propojením konektoru = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Termistor, kabelový svazek nebo hlavní deska řízení výkonu

Chybový kód LG Er rF = Chyba je anomálie motoru ventilátoru = Opravit nebo zkontrolovat ventilátorový motor = Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Motor ventilátoru nebo hlavní ovládací panel

Chybový kód LG Er rS = Chyba Chyba snímače chladničky = Opravit nebo zkontrolovat snímač a zapojení a připojení = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Termistor, kabelový svazek nebo hlavní deska řízení výkonu
Dávkovač ovládacího panelu chladničky LG - kde se zobrazí chybové kódy

Chybový kód LG FF = Chyba motoru ventilátoru mrazničky = Opravit nebo zkontrolovat motor ventilátoru mrazničky = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Mrazící motor ventilátoru

Chybový kód LG F dS = Chyba senzoru mrazničky = Opravit nebo zkontrolovat zkrat nebo chybu kabeláže = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž řídicí jednotky (součást, která obsahuje odmrazovací termistor a pojistku pro odmrazovací systém)

Chybový kód LG r dS = Chyba je snímač odmrazování chladničky = Opravit nebo zkontrolovat zkrat nebo chybu kabeláže = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž řídicí jednotky (součást, která obsahuje odmrazovací termistor a pojistku pro odmrazovací systém)

Chybový kód LG Er HS = Chyba je snímač vlhkosti = Opravit nebo zkontrolovat zkrat nebo chybu kabeláže = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Snímač vlhkosti

Chybový kód LG Er IS = Chyba je snímač Ice Maker = Opravit nebo zkontrolovat zkrat nebo chybu kabeláže = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž ledu

Chybový kód LG Er SS = Chyba je senzor spínání = (komora je zásuvková zásuvka) Opravte nebo zkontrolujte zkrat v problémech snímačů nebo kabelů = Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Snímač teploty spínáníChybový kód LG Er rt = Chyba je snímač pokojové teploty = Opravit nebo zkontrolovat zkrat v problémech snímačů nebo kabelů = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Snímač teploty prostoru

Chybový kód LG To je to = Chyba je systémová chyba uvnitř Ice Maker = Opravit nebo zkontrolovat Self-Test Ice Maker = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž ledu

Chybový kód LG Er gF = Chyba je kód chyby průtokoměru = Opravit nebo zkontrolovat tlak vody = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Průtokoměr

Chybový kód LG F dH = Chyba je, že snímač během rozmrazování nedosáhl 40F = Opravit nebo zkontrolovat poruchu pojistky, topení nebo ovládací desky = Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž řídicí jednotky, ohřívač rozmrazování nebo relé na ovládacím panelu

Chybový kód LG r dH = Chyba je, že snímač nedosáhl 40F = Opravit nebo zkontrolovat vadnou pojistku, ohřívač a ovládací desku = Části nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Montáž řídicí jednotky, ohřívač rozmrazování nebo relé na ovládacím panelu

Chybový kód LG Er FF = Chyba je selhání ventilátoru výparníku = Opravit nebo zkontrolovat motor ventilátoru, ovládací desku a kabelový svazek = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Motor ventilátoru výparníku, deska řízení výkonu nebo kabelový svazek

Chybový kód LG Er CF = Chyba motoru ventilátoru kondenzátoru je chybná = Opravit nebo zkontrolovat motor ventilátoru kondenzátoru, zapojení nebo ovládací panel = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Motor ventilátoru kondenzátoru, deska řízení výkonu nebo kabelový svazekChybový kód LG Er CO = Chyba chyby komunikace Opravit nebo zkontrolovat komunikační chybu mezi hlavní deskou a zobrazovací deskou Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Řídící deska displeje, deska řízení napájení nebo kabelový svazek

LG Chybový kód 22 = Chyba je Kliknutí na zvuk = Oprava nebo kontrola relé kompresoru = Část nebo části, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Relé kompresoru

Chybový kód LG 67 = Chyba je Gap in Door nebo plně balená chladnička = Oprava nebo kontrola dveří = Část nebo součásti, které je třeba zkontrolovat nebo vyměnit, jsou ... Zkontrolujte, zda není prostorová mezera / těsnění nebo odpojte ledničku a zasuňte zpět zástrčku

Chcete-li vyzkoušet součásti, abyste zjistili, zda jsou dobré nebo špatné, viz níže uvedené video o tom, jak používat multimetr pro testování elektrických součástí. Jakmile zjistíte, zda je součást špatná, můžete si objednat součásti SearsPartsDirect pro LG nebo Amazon má mnoho OEM Náhradní díly chladničky LG.


Jak používat multimetr pro testování chybných součástí

Znáte další kódy chyb nebo problémy s opravou LG chladnička s kódem chyby? Zanechte níže uvedený komentář.

Předchozí Článek

Pomocné papírny Společenství

Další Článek

Blahopřání Blahopřání