Jak opravit pískot a vyzařovaný parní radiátor | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak opravit pískot a vyzařovaný parní radiátorV tomto videu odborník na instalatérství a topení Richard Trethewey umlčuje vyzařovaný, pískový parní radiátor.

Kroky:
1. Vypněte termostat a vypněte parní tepelný systém.
2. Zakryjte teflonovou pásku kolem nití na novém odvzdušňovači.
3. Ručně odklopte starý odvzdušňovací ventil; zakryjte odvzdušnění hadříkem, abyste ochránili ruku.
4. Zaveďte nový odvzdušňovací ventil do chladiče. Ručně utáhněte větrací otvory do svislé polohy.
5. Odšroubujte rukojeť z horní části ventilu chladiče.
6. Pomocí uvolňovacího klíče uvolněte a vyjměte těsnicí matici, která drží dřík k ventilu.
7. Obalte grafitový obal kolem závitové části ventilového dříku.
8. Namontujte těsnicí matici zpět na ventil a utáhněte je pomocí klíče.
9. Namontujte rukojeť ventilu.
10. Otočte termostat, aby se spustil parní tepelný systém. Zkontrolujte, zda nedošlo k netěsnosti nebo vysokému písknutí.

Předchozí Článek

LG Chybové kódy pračky - Kódy poruch pračky

Další Článek

Pharaoh Headdress