Jak opravit dveře skla | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak opravit dveře skla 

V tomto videu generální dodavatel Tom Silva vysvětluje, jak opravit dveřní sklo.

Kroky:

1 Změřte rozbitou plochu dveří pro nový kus skla.
2 Použijte talířový nůž na ztuhnutí dřevěných zastávek z rozbité tabule.
3 Opatrně vyjměte rozbitou tabuli ze dveří.
4 Odstraňte starý skleněný díl z otvoru skleněného okna.
5 Položte tlustou kuličku zasklení kolem otvoru panelu.
6 Stiskněte sklo do sestavy a zajistěte ji skleněnými body.
7 Připojte dřevěné zarážky pomocí drátu.
8 Použijte nehty a kladiva, abyste klepali na dřevo pod povrchem dřeva.
9 Odstraňte přebytečnou složku zasklení.
Podívejte se na produkty a služby z této epizody

 

Předchozí Článek

10 Použití pro plátěné plátno

Další Článek

Proč dokumentovat svou renovaci?