Jak nainstalovat ochranu proti přepětí | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak nainstalovat ochranu proti přepětíV tomto videu instaluje elektrikář Scott Caron několik typů přepěťové ochrany.

Kroky:
1. Vypněte elektrickou energii na dům na hlavním elektrickém panelu.
2. Odšroubujte a vyjměte přední část elektrického panelu a odpojte jističe.
3. Vyjměte uzamykací zástrčku ze strany panelu a nainstalujte ochrannou přepěťovou ochranu.
4. Nechte autorizovaného elektrikáře připojit přepěťovou ochranu k obvodům elektrického panelu.
5. Pro ochranu před přepětím použijte napájecí proužek, který má zabudovanou přepěťovou ochranu.
6. Připojte elektroniku, telefon, televizi, počítač a zařízení do napájecího kabelu chráněného proti přepětí a pak zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
7. Chcete-li chránit jednotlivé zařízení před přepětím, nechte autorizovaného elektrikáře nahradit standardní elektrické zásuvky s přepěťovými ochranami.

Předchozí Článek

Renovace zapamatovat

Další Článek

Tradiční-Setká-Moderní jídelní prostor