Jak vybrat a použít pěnovou izolaci | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak vybrat a použít pěnovou izolaciV tomto videu generální dodavatel Tom Silva vysvětluje široký svět izolace pěnové pěny.

Kroky:
1. Zajistěte vhodnou izolaci pěny pro danou úlohu. Před použitím se dobře protřepe.
2. Použijte minimálně roztažnou pěnu z oken a dveří, abyste izolovali kolem oken a dveří.
3. Použijte pěnu mírně a nechte ji expandovat tak, aby vyplňovala mezery.
4. Použijte Gap-and-Crack Foam pro vyplnění mezery mezi základem domu a mudsill.
5. Izolace pěnové pěny za elektrickými skříněmi před izolací stěn skleněnými vlákny.
6. Použijte pěnovou izolaci proti požáru pro vyplnění otvorů kolem trubek, elektrických kabelů a kanálů.
7. Pro izolaci velkých ploch, jako jsou zásuvky, použijte dvoudílnou polyuretanovou sprejovou pěnu.

Předchozí Článek

Koupit tento dům: Victorian-Era farmhouse

Další Článek

Chata Remodel