Jak vytvořit jednoduchou palubu | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak vytvořit jednoduchou palubuANATOMIE

Na palubě, která je postavena těsně nad zemí, nevyžadují sloupky, schody ani zábradlí. Má však stejné konstrukční prvky jako každá palubní kniha, nosníky, trámy a můstky. Budování jedné začíná určováním velikostí rámového materiálu. Tom Silva používá tato pravidla pro palec: pro okraje trámu nebo nosníky vyrobené ze zdvojeného dřeva 2x řezivo, jmenovitá šířka desek (v palcích) by měla odpovídat rozpětí (v nohách). Takže okrajový nosník o délce 10 stop vyžaduje dva 2x10s. The účetní kniha je vyroben z jedné desky stejné šířky. Pro vnitřní trámy, Tom polovinu rozpětí a přidá dva - trám, který přesahuje 8 stop, zaručuje 2x6. (Ve všech případech zaokrouhlete lichá čísla nebo zlomky na další sudé číslo.)

Předchozí Článek

Koupit tento dům: Victorian-Era farmhouse

Další Článek

Chata Remodel