Jak zdolat půdní izolaci | Domácí Kutily | cs.wollereyblog.com

Jak zdolat půdní izolaciV tomto videu generální dodavatel Tom Silva ukazuje nákladově efektivní způsob šetření energie.

Kroky:
1. Změřte hloubku existujícího odvzdušněného izolace. V případě potřeby přidejte více celulózové izolace.
2. Vyjměte celulózovou izolaci do každé šachty trámu a rovnoměrně ji rozdělte pomocí listového hrablíku. Ujistěte se, že izolace je mírně nad horním okrajem nosníků.
3. Nasaďte z nerezové vrstvy izolaci skelného vlákna o tloušťce 9,5 palce, kolmo přes tyče.
4. Odřízněte izolační destičky, aby se těsně spojily.
5. Pokračujte v pokrytí podkroví skleněnými deskami, včetně dřevěných podkladů.
6. Vytvořte rám skladovací platformy z 2x10s.
7. Naplňte vnitřek rámu plošiny skelnou izolací.
8. Zakryjte plošinu deskou s orientovanou lištou (OSB) 7/16 palce nebo překližkou.
9. Pro vytvoření chodníku k plošině pokryte dřevěnou podlahu kusy polystyrenu o tloušťce 2 palce.

Předchozí Článek

Přečtěte si to dříve, než zopakujete svou střechu

Další Článek

Samsung Galaxy Note 5 Rychlá příručka uživatele